Vandanalyse af vandet fra Verninge Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagninger.

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her


Dato  Sted Type Prøve
10-12-2018 Byghøjvej 5 - køkken Ledningsnet     PDF