Husk

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes: 

Generalforsamling d 27/5-2024 kl 19 i Verninge forsamlingshus. Tilmelding på verninge-vand@live.dk

Dagorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen henstiller, at forbrugere i egen interesse kontrollerer dereas vandmåler jævnligt gennem hele året, og ser efter om der er utætheder ved stophane og ved indføring i ejendommen. Der gøres opmærksom på, at alt spildevand som finder sted indenfor ejendommens område betaler grundejeren. Der skal også betales afgift af dette spild.

Billeder fra renoveringen af vandværket i 2019 klik her

 

 

 

Kontakt til Verninge Vandværk

Al  henvendelse kan ske til:

formand
Brian Krogh Kristiansen
tlf.  6017 2966

eller                                         

kasserer
Kirsten Nielsen
tlf. 2165 2416Antal besøgende
Besøgende: 33228